Červenec 2015

Velká pětka- Velcí,býložraví savci

4. července 2015 v 13:16 | nonychromek |  Současná příroda
Tito tvorové patří k největším, kteří žijí na Zemi. Buvoli, nosorožci, sloni a hroši se řadí k nejnebezpečnějším velkým zvířatům. Ale nejsou to žádné nestvůry, které by hledali a zabíjeli lidi. Jsou ale lekaví a když jim zkřížíte cestu, nemusí to dopadnout dobře.

5.Buvol kaferský: Tento tvor obývá africké savany. Žijí v početných stádech. Dospělí brání mladé a podobně jako pižmoni vytvářejí něco na způsob obranného kruhu. Narozdíl od asijského buvola vodního, tento buvol nikdy nezkrotne. Tito tvorové mají k lidem značnou nedůvěru. Zejména kvůli pytlákům. Tito tvorové mají až metrové rohy. Když se člověk ocitne blízko jejich stáda, býci ho obejdou zezadu. Zaútočí rychlostí až 57 km/h a vrazí dozadu. Poté vás ubodají rohy. Tito tvorové už zabili mnoho lidí. 4,5/5.


4. Nosorožec tuponosý: Po slonech to je druhý největší suchozemský savec. Jeho jižní poddruh je nejrozšířenější druh nosorožce (8500 kusů). Avšak jeho severní poddruh je kriticky ohrožený. Žije už jen jeden samec. Také žije v Africe. Je dlouhý až 4 metry a váží až 2,3 tuny. Přední roh až metr dlouhý, zadní je kratší. Tento tvor má velmi špatný zrak. Proto je lekavý. Protivníka nevidí a má strach. Má ale dobrý čich. Útoky jsou vzácné. Pokaždé k nim došlo kvůli lidské chybě. Ale když už zaútočí je to nebezpečné. Probodne vás rohem aby vás následně udupal. 4/5.


3. Slon africký: Je to největší suchozemský živočich. Je vysoký až 4 metry, měří až 9 metrů až 7 tun. Roztroušeně žije po celé Africe. Je ale prokázáno, že dřív byl mnohem hojnější. Žijí ve velkých stádech samic a mladých. Samci stádo v dospělosti opouštějí. Stádo vede jedna samice, ta nejstarší. Sloni žijí až 90 let. Kromě některých primátů a kytovců jsou sloni jediní tvorové, kteří truchlí nad ztrátou blízkého. Slony není radno provokovat. Většinou dělají klamné výpady. Ale když zaútočí, pomocí klů a nohou nadělají paseku. 4,5/5.


2. Slon indický: Je to jediný slon, který nežije v Africe. Obývá Indii, Srí lanku a jihovýchodní Asii. Je to jediný nevymřelý zástupce rodu Elephas. Zbylí sloni jsou rodu Loxodonta. Bývá 2-4 metry vysoký a váží 3-5 tun. Kromě velikosti má také několik rozdílů od slona afrického. Žijí v menších skupinách než sloni afričtí. Při svých cestách ničí úrodu, zejména rýže, což vyvolává konflikty s lidmi. Tento slon je o dost nebezpečnější než slon africký. 4,7/5.


1. Hroch obojživelný: Je to jedno z největších afrických zvířat. Žije v Africe na jih od Sahary. Jeho nejbližším příbuzným je hrošík liberijský. Dříve byl za jeho příbuzné považovány prasata. Ale mají mnohem blíže k předkům kytovců. Hroch je dlouhý až 3,6metru, je vysoký 165-180 cm a váží 3 tuny. Žijí ve skupinách většinou kolem 20 jedinců. Někdy bývá ale až 150 kusů. Tito hroši válčí s krokodýli, které dokáže překousnout vejpůl. Má také ohromné kly uvnitř tlamy. Když se dostanete do jeho teritoria, začne zívat. Ale ve skutečnosti nezívá, že by byl unavený, jenom vám chce pohrozit svými kly. Když to ignorujete zaútočí. Hroši neumí moc plavat. Spíše kráčí po dně. Když na vás zaútočí na souši či ve vodě. Většinou vás popadne svými kly a poté vás udupe. 5/5.


Velcí savci nejsou přirozeně agresivní. Přesto zabijí víc lidí než velké kočky. Člověk by se jim měl obloukem vyhnout.


Příště: Žahavci

Omluvenka

4. července 2015 v 11:26 | nonychromek |  Pravěké zajímavosti
Od dneška budu po dobu čtrnácti dnů na táboře takže nebudu psát nové články a nebudu odpovídat na dotazy. Dnes ještě bude Velká pětka a od 18. července odstartuje nová série: Události, které navždy změnily historii.

Příšery z hlubin- Zubatka sloanova

2. července 2015 v 15:46 | nonychromek |  Současná příroda
Chaukiodus sloani. Je to jedna z nejtajemnějších ryb světa. Patří do rodu, který má asi 6 druhů. Je to asi 30 cm dlouhá ryba. Moc se toho o ní neví. Žije v tropických a subtropických vodách po celém světě, v hloubkách 600-2500 metrů. Vzhledem k tomu kde žijí, je to běžný druh. Tato ryba má hadovitý tvar těla. Také se jim říká zmijí ryba. Mají ještě poměrně vyvinuté oči na jiné hlubokomořské ryby. Tělo je pokryto velkými stříbrnými šupinami. Tělo je pokryto fotofory, které září. Září v důsledku působení bakterií, které s těmito a mnoha dalšími rybami žijí symbiotickým životem. Záření fotoforů se říká bioluminiscence. Loví se tak kořist. Například olihně má velké oči které zachycují světlo. Fotofory zubatky v absolutní tmě hlubin září, kořist si myslí že to je potrava a dostane se až k zubatce. Jiní tvorové, jako třeba velkotlamci využívají bioluminiscenci i k přilákání partnera. Ale na zubatce není zajímavá jen bioluminiscence. Z hřbetní ploutve vyrůstá obloukovitý paprsek, který slouží jako vábnička. Kořist se dostane až k jejím zubům. Některé ryby mají zuby tak dlouhé, že ani nemohou zavřít tlamu. Zubatka má tak dlouhé zuby, že vyčnívají ven z tlamy. V poměru k velikosti těla ryby, patří k největším zubům v oceánu. Jsou také velmi ostré a dlouhé aby mohli zachytit kluzká těla ryb a olihní. Ale zubatky málo kdy loví ve své domovině mořských hlubin. Jsou totiž účastníky největší migrace živočichů na naší planetě. Po každém západu slunce se miliardy a miliardy živočichů vydávají z pustých a chladných hlubin a stěhují se do prohřátých a na potravu bohatých povrchových vod. Začínají mořští býložravci a po nich predátoři. Za rozbřesku na ně vidí jejich noční predátoři a navíc se na lov vydávají a denní predátoři povrchových vod. Takže každý východ slunce se tyhle obří konvoje vrací zpět do hlubin. Zubakta sloanova také žije dlouho na rybu. Podle výzkumů i 40 let. V zajetí brzy hynou. Zubakta sloanova, stejně jako mnoho hlubokomořských tvorů by měli být více prozkoumáni. Ale zase v hlubinách jsou v bezpečí jak před člověkem, tak i před přírodou. Hlubiny byli právě tím místem kde se živočichové z povrchu schovávali po dopadu asteroidu před 65 miliony let i před jinými katastrofami.


Příště: Žebernatky

Pravěcí superdravci- Tyrannosaurs

2. července 2015 v 10:16 | nonychromek |  Pravěké zajímavosti
Tyranský královský ještěr. Byl to nejznámější masožravý dinosaurus, který kdy žil. Také byl jeden z největších predátorů. I když se zjistilo, že nebyl největším predátorem, jak se to dlouho myslelo, stále byl jeden z nejmohutnějších a nejnebezpečnějších. Byl popsán roku 1905 paleontologem Henrym F. Osbornem. Žil v Severní Americe před 68-65 miliony let. Největší objevený tyrannosaurus dostal jméno Sue podle své objevitelky. Sue měřila 12,5 metrů a vážila zhruba 6,5 tuny. Tento tvor byl jak dravec, tak i mrchožrout. Jeho kořistí byli tvorové jako Triceratops, Ankylosaurus nebo Edmontosaurus. Tento predátor byl také kanibal. Jak ale zabíjel ? Nedávno byl zjištěn průlomový objev. Tento tvor se sdružoval a pravděpodobně také lovil v rodinných skupinách. To by zvyšovalo šance na dopadení kořisti. Existují dohady o tom jak rychle se pohyboval. Dohady hovoří o 25-40 km/h. Ale i tak byl většinou rychlejší než kořist. Tento dinosaurus měl také skvělé prostorové vidění. Dokonce existuje teorie o tom, že tento dinosaurus podobně jako dnešní slon měl citlivé nohy, které mu pomáhaly zachytávat vibrace jiných zvířat, třeba když spolu bojovali dva Triceratopsové. Měl také superčich, jeden z nejlepších v říši dinosaurů. Tento dinosaurus nebyl zase tak inteligentní. Podobně jako třeba aligátor, když ucítil kořist tak se moc nerozmýšlel, jestli se má vydat do útoku. Pravděpodobně útočil ze zálohy. Jeho přední končetiny byly poměrně malé, vzhledem k jeho velikosti což napovídá, že k zabíjení používal hlavně tlamu. Však také jeho lebka byla 1,5 metru dlouhá. Ukrývala až 33 cm dlouhé zuby, které ale nebyly tenké jako třeba u Allosaurů. Tyto zuby a celkově lebka byly určeni k drcení. Jeho tlama dokázala vyvinout sílu až 4,5 tuny, což je možná největší stisk, který kdy mělo nějaké, čistě suchozemské zvíře. Dokázal drtit i kov. Rekonstrukce lovu: Pláně dnešní Montany, pře 65 miliony let. Stádo Edmontosaurů se pase na pláních. Netuší, že je sledují dav Tyrannosauři, kteří se chystají k útoku. Jeden Edmontosaurus se oddálil od stáda. Tyrannosauři vyrazili. Jeden mu odřízl únikovou cestu a druhý mu rozdrtil krk. Tyrannosaurus rex byl po 3 miliony let synonymem hrůzy. Ale i on vyhynul.

Příště: Smilodon