Září 2015

Pravěcí superdravci- Mosasaurus

28. září 2015 v 10:27 | nonychromek |  Pravěké zajímavosti
(Ještěr od řeky Mázy). Byl to jeden z největších mořských plazů historie i když někteří pliosauři a ichtiosaurři byly větší. Tento druh patří do čeledi mosasauridae, která zahrnuje mnoho podčeledí. Byl poprvé objeven již roku 1764 poblíž nizozemského Maastrichtu. A mezi roky 1770 a 1774 byla vykopána druhá kostra za pomoci J.L. Hoffmanna. Tato fosílie byla po dobytí Maastrichtu francouzským vojskem převezena do Francie, kde ji zkoumal slavný přírodovědec Georges Cuvier. V roce 1822 dostal mosasaurus své jméno. Mosasaurus hoffmanni byl až 15 metrů dlouhý živočich. Mezi mosasaury mu snad ve velikosti mohl konkurovat jen tylosaurus. Je zajímavé, že mosasaurus je v mnohém blízký dnešním šupinatým, do kterých se také řadí. Jeho nejbližšími příbuznými jsou hadi. Mosasauři také pravděpodobně rodily živá mláďata. Také se zjistilo, že mosasauři bojovali se žraloky. Například v mosasauřím zubu se našel otisk žraločího zubu. Sami asi ne, ale pokud bylo žraloků více, mohli se obrovitému mosasaurovi postavit. Také se našel důkaz, že mosasauři byli kanibalové. Zkoumání mozku se zjistilo, že mosasauři, podobně jako hadi v testech inteligence příliš nevynikali. Je jisté, že mosasaurus byl v období před 75-65 miliony lety neomezeným vládcem vod západní Evropy. Ale jak a co lovil ? Tento živočich měl dobrý čich. Pravděpodobně cítil potravu na několik kilometrů. Ohledně zraku existují spory ale je možné, že podobně jako většina hadů nepotřeboval ostrý zrak a řídil se především čichem. Jeho hadovité ploutve byly na plavání dobré, ale vhledem k jeho velikosti a robustní stavbě těla, většinou plaval zvolna i když dokázal vyvinou na krátkou dobu, velkou rychlost. Jeho tlama byla plná ostrých zubů, které dokázaly projít i tvrdou schránkou. Je to překvapující ale mosasaurus lovil zřejmě amonity, a jiné hlavonožce. Rekonstrukce lovu: Moře západní Evropy před 70. miliony lety. Hejno amonitů si pokojně plave oceánem. Netuší, že se k nim blíž hladový mosasaurus. I když plave zvolna, pomalí amonité mu nemohou uniknout. Jednoduše si vybere jednoho z nich. A oběd je hotov. Příslušnící mosasauridae vládly oceánům po 20 milionů let. Ale i oni vyhynuli při křídových armagedonech.

Příště: Sarcosuchus